Me tek mot jordbær og bringebær for bearbeiding og innfrysing. I tillegg profilerar me oss på konsumbærmarknaden for delikatessebringebær.

Nytt og aktuelt:

Generalforsamlinga i Luster Grønt AS torsdag 11. april kl. 19:00