Styret for Luster Grønt AS

 

 


Leiar  

Hans Herman Kalhagen

tlf. 905 33 234

 

Nestleiar:

Melchior Kalhagen

 

Øvrige styremedlemmer:

Simon Page

Henry Talle

Kurt Magne Fardal

  

 


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

INFORMASJON

 

 

 

 

Luster Grønt AS
Lustravegen 2731

6875 Høyheimsvik

 

tlf. +47 95 27 82 27

 

 

 

 

Mail:

lustgr@online.no

 

 

 

 

 

 

Innmelding konsumbær:

tlf. +47 91 76 94 56