Me tek mot jordbær og bringebær for bearbeiding og innfrysing. I tillegg profilerar me oss på konsumbærmarknaden for delikatessebringebær.

Nytt og aktuelt:

Årsmøte 29.05 kl 19:00 i Luster Grønt AS sine lokale.

Før årsmøtet, kl. 18.00, kjem Harald Blaaflat Mundal frå Lærdal Grønt og orienterar om satsinga deira på Håbakken, og då også med tanke på eit eventuelt samarbeid med Luster Grønt AS i framtida. Det vert høve til diskusjon og spørsmål.